CENTAR ZA HIRURGIJU VASKULARNIH PRISTUPA ZA HEMODIJALIZU

Access Medic

Logoped Moja prva rec

Adresa:

Marka Čelebonovića 31a
11071 Bežanijska Kosa

Telefoni:

+381 63 33 29 33
+381 11 22 71 719
+381 65 92 71 719

  Specijalistička hirurška ordinacija

Access medic

CENTAR ZA HIRURGIJU VASKULARNIH PRISTUPA ZA HEMODIJALIZU

 HEMODIJALIZA

HEMODIJALIZA je metod zamene bubrežne funkcije kod osoba koje imaju bubrežnu slabost.
Vaskularni pristup za hemodijalizu omogućava kontinuirano filtriranje velike količine krvi tokom dijaliznog tretmana (oko 250ml/min).
Postoje privremeni i trajni vaskularni pristupi, ali zlatni standard za vaskularne pristupe u čitavom svetu je arteriovenska fistula (AVF).
AVF kao vaskularni pristup za hemodijalizu predstavlja hirurški spoj arterije i vene.
Hirurškim spajanjem arterije i vene zaobilazeći kapilarne krvne sudove, se povećeva protok krvi kroz venu I zadebljava zid vene. Ovaj proces se zove sazrevanje (maturacija) I najčešće traje nekoliko nedelja. Zbog ovog perioda sazrevanja fistule, savetuje se kreiranje fistule na vreme, nekoliko meseci pre započinjanja hroničnog programa hemodijalize. Kreiranje fistule za hemodijalizu je delikatna hirurska procedura koju izvodi iskusni hirurg, a sazrevanjem fistule se omogućava ponavljano višegodišnje punktiranje fistule. Na taj način nastaje adekvatan trajni vaskularni pristup za hemodijalizu.

Ostale usluge:

– HIRURGIJA
– INTERNA MEDICINA
– ULTRA ZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Dr Velja Milačić

Dr Velja Milačić je hirurg sa dvadeset godina iskustva u polju opšte abdominalne i vaskularne hirurgije.
Tokom poslednjih deset godina usko se specijalizovao u kreiranju trajnih vaskularnih pristupa za hemodijalizu (AV fistula), a protekle 2 godine i kreiranjem AV fistula kod dece mlađe od 14 godina. U proteklih pet godina je izveo oko hiljadu intervencija na vaskularnim pristupima.
Svojim dugim i predanim radom u domenu vaskularnih pristupa za dijalizu usavršio je postojeću hiruršku tehniku. Iskazao se učešćem na internacionalnim kongresima vaskularnih hirurga i nefrologa, sa naučnim radovima iz vaskularnih pristupa za hemodijalizu.