King studio d.o.o.

King studio d.o.o.

Izdavač Lokalnih oglasa je preduzeće KING STUDIO d.o.o.

Pored našeg osnovnog proizvoda, Lokalnih oglasa, King Studio se bavi grafičkim dizajnom, izradom svih vrsta štampe ( vizit karte, memorandumi, NCR obrasci, katalozi, fascikle, knjige…) i reklamnog materijala.

Objavljujemo vaše reklame u svim drugim štampanim medijima…

Već 20 godina smo tu da bismo Vam pomogli da unapredite svoje poslovanje.

Klikom na sličicu možete preuzeti našu potvrdu o PDV-u i podatke o firmi.

za lokalne oglase
PDV potvrda
king studio
Podaci o firmi