Škola košarke

Košarkaški klub IBC

treninzi u Skolama:
– mihailo petroviC alAS,
Gospodar Jovanova 22
– Veljko dugoSeviC, Milana Rakica 41

kontakT telefon: 064/212-35-45

organizuje upis
novih Clanova u
Skolu koSarke i
selekcije kluba