Dom za stara lica

Dom Lena

Dom za stare Lena

Adresa: Mihaila Petrova 4, Medaković
Telefon: 011/3467-959, 065/576-1588

http://www.domlena.com/

Medicinske usluge • Usluge socijalnog radnika
Tri obroka i dve u`ine dnevno • Pranje i peglanje ve{a
Komforne spava}e sobe • Dnevni boravci
Prostor prilago\en starim licima • Prostrano dvori{te
Ljubazno i pre svega, stru~no osoblje

Usluge u domu Lena

 • Usluge socijalnog radnika
 • Nega nepokretnih i dementnih lica
 • Organizovanje fizikalne terapije
 • Laboratorijske dijagnostike
 • Redovan pregled lekara
 • Tri obroka i dve užine dnevno
 • Usluge pranja i peglanja veša
 • Kotrola pritiska, pulsa i temperature
 • Prevencija i obrade rana
 • Celokupna lična higijena korisnika
 • Davanje intravenske terapije
 • Davanje ostalih terapija