Bioterapeut

Rok Mitić

Kontakt telefon:
064 47 47 191

www.bioterapija.rs
www.rokmitic.com

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića

TERAPIJA BIOENERGIJOM
Bioterapeut Rok Mitić

sa više od 15 godina iskustva

N

Prirodan metod lečenja

N

Efikasan kod većine bolesti i stanja

N

Uspešno smanjivanje i uklanjanje bolova

N

Bez štetnih neželjenih efekata